"W nadchodzących latach zmianie ulegnie życie zawodowe milionów Europejczyków. Musimy podjąć działania, aby pozwolić na pozytywny rozwój siły roboczej w przyszłości. (...) Musimy nadal dążyć do zapewnienia najwyższych norm na rynkach pracy, aby wszyscy Europejczycy mogli żyć godnie i realizować swoje ambicje" - oświadczył po posiedzeniu Komisji Europejskiej w Strasburgu komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit.

Komisja zwróciła się do wszystkich państw, regionów i partnerów UE o przedstawienie swoich opinii dotyczących kierunku działań oraz jej planów odnośnie do realizacji celów europejskiego filaru praw socjalnych. Obejmuje on 20 zasad i praw mających znaczenie dla funkcjonowania rynków pracy oraz systemów opieki społecznej w Europie.

Na razie KE przedstawiła komunikat, który zbiera różne idee dotyczące "silnej Europy socjalnej". Na podstawie konsultacji w przyszłym roku przedstawiony zostać ma plan działania, który będą zatwierdzać przywódcy unijni.

Przewidziane przez KE inicjatywy mają obejmować m.in. "sprawiedliwe płace minimalne dla pracowników w UE", europejską strategię na rzecz równouprawnienia płci i wiążące środki w zakresie przejrzystości płac.

Komisja podkreśla, że liczba osób zatrudnionych w UE jest dzisiaj rekordowo wysoka, jednak wielu pracowników z trudnością wiąże koniec z końcem. Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen zapowiadała jeszcze w zeszłym roku, że chce, by każdy pracownik w Unii otrzymywał sprawiedliwą płacę minimalną, która powinna umożliwić mu godne życie niezależnie od miejsca zatrudnienia.

"Nie będzie jednej płacy minimalnej o jednakowej wysokości, która byłaby odpowiednia dla każdego. Każda potencjalna propozycja będzie odzwierciedlała krajowe uwarunkowania, układy zbiorowe lub przepisy prawne" - zastrzegła KE.

W szeregu państw członkowskich, w tym w Polsce, istnieją już systemy gwarantujące płacę minimalną, jednak są kraje członkowskie, w których ich nie ma. Pomysły dotyczące ustalania płac minimalnych pojawiały się już wcześniej. Zakładały one m.in. indeksowanie wynagrodzeń do stopnia rozwoju gospodarczego w danym regionie czy dostosowanie ich do średnich zarobków w danej branży.

Ze Strasburga Krzysztof Strzępka (PAP)

stk/ akl/