Lider sektora bankowego chce położyć jeszcze większy nacisk na innowacje i nowoczesne technologie, a także pogłębiać relacje z klientami przy pomocy kanałów zdalnych. W swoich działaniach na kolejne lata PKO BP będzie się też koncentrować na doradztwie i edukacji finansowej.

„Decyzje, które podjęliśmy kilka lat temu stawiając na cyfryzację, innowacje i rozwój nowoczesnych technologii, procentują w naszych dobrych i powtarzalnych wynikach, udziałach rynkowych oraz satysfakcji klientów, która jest dla nas kluczowa. Osiągnięte dotychczas efekty potwierdzają, że wybraliśmy optymalny kierunek rozwoju. Aktualizacja strategii to dalszy rozdział tej samej, dobrej historii, którą tworzymy od dekady”– powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego.

Zaktualizowana strategia PKO Banku Polskiego „Wspieramy rozwój Polski i Polaków” została oparta na czterech filarach. Pierwszy z nich określono mianem „dostępny, mobilny i osobisty”. Bank będzie pogłębiał relacje z klientami - zarówno indywidualnymi jak i firmowymi. Każdy będzie mógł liczyć na spersonalizowaną ofertę i pomoc doradcy w placówce banku.

Kolejny filar stanowi „otwartość i innowacyjność” - firmy będą mogły korzystać z pionierskich usług, które zostaną im przedstawione w Chmurze Krajowej. To innowacyjny projekt, który w 2018 roku zainicjował PKO Bank Polski we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju. Dodatkowo wsparcie uzyskają polscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność poza granicami naszego kraju. To sprowadza się do następnego filaru - „cyfrowego i sprawnego”. Zakłada on rozszerzenie zakresu usług w „chmurze”. To otwiera nowe możliwości, ale jest też obarczone ryzykiem - dlatego bank stawia na nowoczesne technologie w zakresie cyberbezpieczeństwa, co pomoże wykrywać i reagować na zagrożenia.

Fundamentem strategii na najbliższe lata będzie też kształtowanie kompetencji przyszłości, koncentrujące się wokół przyjaznego i nowoczesnego środowiska pracy. Pomóc w tym ma większa współpraca wewnątrz organizacji.

PKO Bank Polski, jako Bank Przyszłości zwraca też uwagę na ślady, jakie zostawia jego działalność w otaczającym nas świecie. Dlatego lata 2020-2022 mają upłynąć pod znakiem edukacji ekologicznej i minimalizowania wpływu na środowisko. To jednak nie wszystko - elementem odpowiedzialnego działania będzie też ład korporacyjny. Bank zapewnia, że dopilnuje, aby zasady kierowania spółką były przejrzyste dla wszystkich pracowników.

Przyjęta przez PKO Bank Polski strategia ma obowiązywać w latach 2020-2022. W tym czasie spółka planuje podnieść swoją rentowność do poziomu 12 proc. Koszty ryzyka mają się wówczas utrzymywać na poziomie 0,60-0,75 proc. a wskaźnik kosztów do dochodów spaść do 41 proc. Celem strategicznym banku na 2022 rok jest zysk netto powyżej 5 mld zł.

PKO Bank Polski posiada 10,9 mln klientów indywidualnych, 500 tys. firm i przedsiębiorstw oraz 15,7 tys. klientów korporacyjnych, samorządowych i instytucjonalnych. Mimo spadku liczby oddziałów z 2100 do niespełna 1700, otwarto o 23,4 proc. rachunków bieżących więcej. W tym samym czasie czterokrotnie wzrosła liczba użytkowników aplikacji mobilnej IKO.

Użytkownicy aplikacji każdego dnia logują się 4 mln razy i wykonują 6 mln transakcji. IKO już dwa razy zdobyło tytuł najlepszej bankowej aplikacji mobilnej na świecie.

PKO jest też najcenniejszą spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. Rok temu, jako jedyny polski podmiot został zaliczony do grupy dużych spółek indeksu rynków rozwiniętych globalnej agencji indeksowej FTSE Russell.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP