Uchwała zakłada, że wpływy pochodzące z czynszów powinny pokrywać koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu miasta oraz koszty jego niezbędnych remontów. Wobec rosnących cen towarów i usług, ratusz przewiduje stopniowe podwyższanie stawki bazowej czynszu.

- Ostatnia podwyżka czynszu miała miejsce w pażdzierniku 2012 roku. Podwyżka stawki bazowej jest nie tylko uzasadniona, ale konieczna - powiedziała podczas sesji Alicja Sobczak, naczelnik wydziału gospodarki lokalowej.

Na konferencji prasowej, która odbyła się 18 listopada, skarbnik urzędu Grażyna Filipiak zapowiedziała, że stawki mają wzrosnąć do poziomu 7 zł za mkw i 2,80 zł przy lokalach socjalnych.