Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie, które pozwala w łatwy sposób wskazać policji miejsca, którym, potocznie mówiąc, trzeba się przyjrzeć. Mogą to być powtarzające się akty wandalizmu, błąkające się bezpańskie zwierzęta, czy dzikie wysypiska śmieci. Kategorii problemów do wskazania jest wiele, a część z nich dotyczy ruchu drogowego. 

Sprawdziliśmy sześć ostatnich sygnałów zgłoszonych przez internautów, które policja potwierdziła i przekazała dalej, np. do zarządcy drogi.

  1. Skrzyżowanie ulic Pileckiego i Toruńskiej - tutaj sprawa dotyczyła ubytków w nawierzchni jezdni
  2. ul. Laubitza - zgłaszający poruszył problem zapadniętych studzienek kanalizacyjnych w pasie drogi
  3. Skrzyżowanie ulic Królowej Jadwigi i Narutowicza - policja potwierdza, że tutaj miejsca postojowe znajdują się zbyt blisko przejścia dla pieszych
  4. Skrzyżowanie ulic Szymborskiej i Nowej - tutaj brakuje oznakowania poziomego
  5. Przejazd kolejowy między Inowrocławiem a Cieślinem - w tym miejscu jest ograniczenie prędkości do 40 km/h, ale brakuje znaku, który je odwołuje
  6. Skrzyżowanie ulic Szymborskiej i Czarlińskiego - przejście dla pieszych znajduje się w zatoce autobusowej

Jak pokazują przykłady z przeszłości, wskazywanie konkretnych problemów na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa może pomóc dany problem rozwiązać. Każde zgłoszenie jest analizowane, a uznane za zasadne, kierowane do odpowiednich służb.