- Pomimo wprowadzanych zmian przez władze centralne w ostatnich dwóch latach, staraliśmy się podejmować takie decyzje, które optymalnie były najlepsze dla dzieci i dla młodzieży. Tworząc system szkół podstawowych, a będąc zmuszonymi do likwidacji gimnazjów, pomimo niewystarczających środków finansowych podejmowaliśmy takie decyzje, aby stworzyć jak najlepsze warunki nauki - mówi Ryszard Brejza, prezydent miasta. - Inowrocław jest jednym z nielicznych miast w Polsce, w których te zmiany w oświacie wprowadzaliśmy bez konfliktów i bez większych problemów. Nieprzypadkowo, bo jesteśmy otwarci na potrzeby mieszkańców - dodaje.

Włodarz przypomniał, że w bieżącym roku na edukację w Inowrocławiu wydanych zostanie 84,5 mln zł, z czego blisko 30 mln zł pochodzi z pieniędzy podatników. Na co konkretnie przeznaczane są te pieniądze? Na blisko 5600 uczniów oraz 600 nauczycieli - słyszymy.

- To są te liczby, które wymagają obudowy budżetowej. To są te liczby, które wymagają zagospodarowania przez budżet, czyli to dla nich modernizujemy, doposażamy placówki oświatowe. Staramy się zapewnić optymalne warunki - jednym do kształcenia, a innym do pracy - mówił Wojciech Piniewski. Zastępca prezydenta, a jednocześnie kandydat do rady miejskiej nadmienił również temat modelu kształcenia integracyjnego, który funkcjonuje w inowrocławskich placówkach - od żłobka po absolwenta szkoły podstawowej. Wspomniał o zajęciach rehabilitacyjnych i kompensacyjnych, które nie są objęte subwencją oświatową, czy o szkolnictwie dwujęzycznym oraz o powstałych w tym roku szkolnym klasach sportowych.

Wicedyrektor Przedszkola nr 14 "Muzyczna Kraina", Agnieszka Mizura wypowiedziała się na temat atrakcyjności miejskich placówek dla najmłodszych. Obecny przewodniczący Rady Miejskiej, Tomasz Marcinkowski wspomniał natomiast o rozwoju bazy pozaszkolnej - o powstających placach zabaw, orlikach i miasteczkach ruchu drogowego. Przy wykorzystaniu potencjału zatrudnionych w szkołach i przedszkolach nauczycieli, zapowiadane jest również poszerzenie katalogu zajęć pozalekcyjnych.