Wczorajsze zmagania oceniało jury w składzie Krystyna Rutkowska, Magdalena Białka i Piotr Okrój.

- Wszystkich zebranych przywitała pani dyrektor Iwona Drajer, okolicznościowe słowo wstępne do przybyłych uczestników i opiekunów skierował ks. prałat Leszek Kaczmarek, proboszcz Parafii Zwiastowania NMP. Uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani, poziom recytacji był wysoki, najlepsi otrzymali nagrody - mówi Daria Borkowska z SP nr 16.

Poniżej lista laureatów.

Klasy I – III

I miejsce – Antoni Niewiadomski SPI
II miejsce – Roksana Reimann KSP
III miejsce – Anna Borkowska SP 16
wyróżnienia: Wiktor Jagodziński SPI, Kamila Ziarnek SP 16, Martyna Wiśniewska SP 2, Marcel Wojtasik SP 14

Klasy IV – VI

I miejsce – Igor Kopański SP 9
II miejsce – Nadia Urbańska SP 14
III miejsce – Urszula Doręda SPI
wyróżnienia: Barbara Sarnowska SP 1, Wojciech Stawoski KSP, Szymon Tkaczyk SP 16, Dawid Lisowski SP 10, Gabriela Sińska SP 6

Klasy VII – VIII

I miejsce – Aleksandra Kasprzak SP 9
II miejsce – Natalia Łasak SP 2
III miejsce – Zofia Głowacka SP 6
wyróżnienia: Zuzanna Gąsiorek SP 14, Agnieszka Dobecka SP 16, Marcelina Wesołek SP 16, Nikola Kwiatkowska SP 9