- Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, w związku z wykazaną w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok stratą netto w kwocie ponad 5 mln zł, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, wystąpił do Rady Powiatu Inowrocławskiego z wnioskiem o zatwierdzenie programu naprawczego lecznicy - mówi nam Artur Kisielewicz ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Dokument będzie przedmiotem obrad Rady Powiatu na październikowej sesji. Zawiera on 5 głównych działań naprawczych do realizacji w latach 2019-2021. Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia działań poznamy w ciągu najbliższych dni.

Plan naprawczy ma zwierać analizę stanu wyjściowego dokonaną w oparciu o plan finansowy i raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok obrotowy 2018, analizę sytuacji rynkowej, analizę SWOT, analizę uwarunkowań formalnych i prawnych, diagnozę, czyli określenie źródeł i przyczyn problemów, szczegółowy opis i harmonogram działań naprawczych.

Konieczność jego zrealizowania wynika z faktu, że w 2018 roku inowrocławski szpital odnotował stratę na kwotę ponad 5 mln zł netto. Rok wcześniej strata wynosiła 4,4 mln zł. Przypomnijmy, że jeszcze w lipcu lecznica była zadłużona na ponad 62 mln zł.