Jak informuje Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, w tym dniu ogłoszony zostanie alarm ćwiczebny. Sygnały będą obowiązywać tylko na terenach jednostek wojskowych przy ul. Dworcowej i przy ul. Jacewskiej, w miejscowościach Łojewo i Sławęcinek oraz w kompleksie lotniska Latkowo.