Kompleksowej modernizacji zostało poddanych pięć ulic: Stare Miasto, Plebanka, Poprzeczna, Przypadek oraz odcinek ul. Młyńskiej. Roboty polegały głównie na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej. Wykonano także oznakowanie, uzupełnione zostały nawierzchnie chodników.

- To była inwestycja, o której słyszałem podczas każdego spotkania z mieszkańcami ulic w tej starszej części Inowrocławia Długo się do niej przygotowywaliśmy, bo była bardzo skomplikowana, a roboty odbywały się na wielu płaszczyznach - mówił kilka miesięcy temu prezydent Ryszard Brejza.

Aktualnie na terenie inwestycji trwają jeszcze ostatnie prace wykończeniowe. Po ich zakończeniu rozpocznie się finalny etap - wykonane zostaną zieleńce.