W ubiegłym roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wymieniło 300 mb. sieci i 25 przyłączy między ulicami Chemiczną i Bagienną. Mocno ucierpiała na tym nawierzchnia ulicy Poznańskiej, która szybko pokryła się łatami. Kilka miesięcy temu jezdnię odtworzono, ale to nie koniec problemów dla zmotoryzowanych.

dscf6107-full

- W roku bieżącym zostanie wymieniony odcinek sieci pomiędzy ulicami Bagienną i Rolną (ok. 700 mb) oraz rozpocznie się wymiana ok. 40 przyłączy. Zakończenie prac planowane jest na przełomie I i II kwartału 2020 r. Jednocześnie projektowana jest przebudowa sieci pomiędzy ulicami Chemiczną i Fabryczną. Będzie to zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2020. Docelowo planowana jest wymiana sieci w ul. Poznańskiej do ul. Solnej. Ze względu na wysokie koszty realizacji zadania prace wykonywane będą etapowo - informuje PWiK.

Po zakończeniu każdego etapu prac nawierzchnia ma być kompleksowo odtwarzana. Jako powód licznych awarii wskazuje się korozję rur stalowych ułożonych w gruntach o wysokim zasoleniu wód gruntowych.