Autorzy zestawienia wzięli pod uwagę dochody samorządów z wyłączeniem dotacji celowych, a następnie podzielili je przez liczbę mieszkańców. Od dochodów odjęto również tzw. podatek janosikowy oraz dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych.

- Chodzi o to, by porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach decyzji fiskalnych - czytamy w uzasadnieniu wyboru metodologii.

Inowrocław w kategorii miast powiatowych zajął 77 miejsce z zamożnością per capita 3 227,34 zł. Na pierwszym miejscu znalazły się Polkowice z wynikiem 6 950,52 zł, a na ostatnim, 267 Opatów, gdzie zamożność wyniosła 2 456,56 zł. W porównaniu z rankingiem z ubiegłego roku nasze miasto zyskało 3 pozycje.

Powiat inowrocławski sklasyfikowano na 126 z 314 miejsc z wynikiem 809,46 zł, a gmina Inowrocław zajęła pozycję nr 227 z 1548 z wartością 3 419,46 zł. Pełen ranking można znaleźć tutaj.