Władze powiatu przymierzają się do kompletnej przebudowy skrzyżowań w ciągu ul. Wojska Polskiego - z aleją Niepodległości, ul. Kusocińskiego oraz ul. Szarych Szeregów. Ogłoszono właśnie przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy krzyżówek na ronda. Wykonawca ma również rozważyć możliwość wprowadzenia ruchu okrężnego na skrzyżowaniu z ul. Błażka i Rąbińską.

Projekt ma obejmować też budowę drugiej jezdni na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. Rąbińskiej oraz przebudowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych oraz jezdni na pozostałym odcinku, zatok przystankowych i innych elementów infrastruktury.

Zgodę na przyjęcie do realizacji wspomnianego projektu wyrazili w kwietniu tego roku powiatowi radni. Przebudowa ulicy jest jednak uzależniona od otrzymania na ten cel środków zewnętrznych.