- Akademia Pryszłości od ponad 20 lat pomaga dzieciom, które nie wierzą w siebie, mają zaniżone poczucie własnej wartości, są nieśmiałe i mają trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi. Szukamy wolontariuszy, którzy pomogą podopiecznym Akademii Przyszłości podnieść głowę do góry, dostrzec swoje talenty i sukcesy, uwierzyć w siebie i przełamać wszystko to, co jest trudne - mówi Agnieszka Grzechnik, dyrektorka Akademii Przyszłości.

Kolegium w Inowrocławiu działa przy Szkole Podstawowej nr 5 na Rąbinie od września 2019.

- Nasze kolegium jest niewielkie, zwykle składa się z kilku dzieci. Ostatnie wydarzenia, takie jak pandemia czy wojna na Ukrainie, znacznie wpłynęły na spadek liczby zgłoszeń do wolontariatu w Inowrocławiu. Mam nadzieję, że w tej edycji się to zmieni i uda nam się stworzyć aktywny i zgrany zespół, który będzie działał lokalnie z dziećmi. Akademia Przyszłości to nie tylko pomoc dzieciom, ale także okazja do wykorzystania i rozwoju Twoich własnych umiejętności. Jest to również możliwość spotkania innych osób, które podzielają Twoje wartości i chęć niesienia pomocy. To idealna okazja do nawiązywania nowych przyjaźni i budowania sieci kontaktów. Myślę, że jak spojrzymy w swój kalendarz, to wielu z nas jest w stanie wygospodarować tę godzinę tygodniowo na pracę z dzieckiem - mówi Marta Bailey, koordynatorka wolontariatu Akademii Przyszłości.

Jak zostać wolontariuszem?

  • Wejdź na www.akademiaprzyszlosci.org.pl.
  • Wyślij swoje zgłoszenie.
  • Czekaj na kontakt rekrutera, który umówi się z Tobą na spotkanie rekrutacyjne online.
  • Podpiszesz umowę i będziesz uczestniczyć we wdrożeniach, przygotowujących Cię do wolontariatu w Akademii.
  • Wygospodaruj czas na spotkanie z jednym, wyjątkowym dzieckiem w swojej okolicy.

W edycji 2022/2023 w Akademii Przyszłoścci wzięło udział 1962 dzieci i 1877 wolontariuszy.