Zegar został zaprojektowany przez Agatę Łapińską - studentkę Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, która zaprojektowała także małą architekturę na Starym Rynku - ławki, krzesła miejskie i kwietniki. Zegar odmierza czas środkowoeuropejski i bydgoski. Czas środkowoeuropejski to strefa czasowa odpowiadająca czasowi słonecznemu południka 15°E. Przebiega on m.in. w rejonie Stargardu. Czas środkowoeuropejski jest najszerzej stosowanym w krajach Unii Europejskiej.

Czas bydgoski jest natomiast o 12 minut wcześniejszy od czasu środkowoeuropejskiego, zgodny z naszym położeniem geograficznym. Wynika to z tego, że 1 stopień długości geograficznej odpowiada 4 minutom, a przez Bydgoszcz przebiega właśnie 18 południk. Zegar jest zlokalizowany na zrewitalizowane płycie Starego Rynku, przy północnej pierzei. Wieńczy podświetlaną linię 18 południka. Zegar ma oryginalne, nietypowe wskazówki. Zostały zaprojektowane w taki sposób, by przy spotkaniu się tworzyły delikatny zarys jednego ze spichrzy.