Wykład o księdzu Tadeuszu Fedorowiczu (1907-2002) jest multimedialną opowieścią o pięknie człowieka i kapłaństwa. Księdza Tadeusza Fedrowicza cechowała skromność, prostota oraz postawa służby drugiemu człowiekowi. Wyraziła się ona m.in. w fakcie jego dobrowolnego wyjazdu z deportowanymi Polakami w głąb Rosji w 1940 roku. Kapłaństwo księdza Tadeusza, to także zachwyt nad przyrodą oraz duszpasterstwo tzw. pieszych wędrówek, podczas których potrafił otworzyć przed towarzyszącymi mu ludźmi, Boże przestrzenie mikro i makrokosmosu. Ks. Fedorowicz był również cenionym powiernikiem duchowym m. in. Jana Pawła II.

Prelekcja odbędzie się 3 lipca 2024 r. o godz. 18:00 w Instytucie Prymasa Józefa Glempa. Wstęp jest wolny, a wydarzenie organizowane jest pod auspicjami poseł Magdaleny Łośko.