Wniosek pod obrady wprowadziła grupa radnych. Występując w jej imieniu Damian Polak z klubu PiS zmianę na funkcji przewodniczącego argumentował brakiem współpracy z radnymi. Za dodaniem punktu do porządku obrad dzisiejszej sesji głosowało 11 radnych z klubów Arkadiusza Fajoka, Porozumienia Samorządowego i PiS oraz radny Jacek Bętkowski, wybrany do rady z list Koalicji Obywatelskiej. Ewa Podogrodzka, Maria Żukowska i Jarosław Kopeć wstrzymali się od głosu.

Wkrótce głosowanie nad zmianami. Odbędzie się ono w trybie tajnym. Z uwagi na procedury, Patryk Kaźmierczak przekazał prowadzenie sesji wiceprzewodniczącemu Jackowi Tarczewskiemu.


Aktualizacja 12:00

Za odwołaniem Patryka Kaźmierczaka zagłosowało 13, a przeciwko 8 radnych. Dwójka radnych oddała głosy nieważne (puste karty). Za chwilę podobne głosowanie przeprowadzone zostanie wobec wiceprzewodniczącego Roberta Rychwickiego. Nieoficjalnie mówi się, że największe szanse na powrót na fotel przewodniczącego ma Tomasz Marcinkowski.

ses

Aktualizacja 12:25
Robert Rychwicki został odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego przy 13 głosach za, przy 10 przeciw.

Aktualizacja 13:00
Tomasz Marcinkowski nowym przewodniczącym rady miejskiej - otrzymał 15 głosów. Roberta Rychwickiego na fotelu wiceprzewodniczącego ma zastąpić Rafał Lewandowski z komitetu Arkadiusza Fajoka "Łączy nas Inowrocław", jeśli uzyska odpowiednią liczbę głosów.

Aktualizacja 13:35
Rafał Lewandowski nie uzyskał wystarczającej liczby głosów (10 za, 12 przeciw). Tomasz Marcinkowski ogłosił przerwę.

Aktualizacja 13:50
Drugie podejście do wyboru wiceprzewodniczącego, są dwie kandydatury: Robert Rychwicki i Rafał Lewandowski.

Aktualizacja 14:08
Rafał Lewandowski otrzymał 12 głosów, Robert Rychwicki - 11 głosów. Funkcję wiceprzewodniczącego obejmuje zatem ten pierwszy.

Aktualizacja 15:50
Radny Jacek Bętkowski pod koniec sesji poinformował, że 21 czerwca z przyczyn osobistych złożył rezygnację z członkostwa w Platformie Obywatelskiej.