Osiedlowe kluby: Rondo, Przydomek czy Kopernik były miejscami spotkań lokalnej społeczności, w których działały koła zainteresowań, sekcje tematyczne, muzyczne i kulturalne, a także odbywały się kursy, szkolenia czy zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży. Ku zdziwieniu mieszkańców, w 2020 roku Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu zdecydowała o ich zamknięciu.

Temat klubów osiedlowych wrócił w czasie kampanii wyborczej. O ich przywróceniu często mówił Arkadiusz Fajok. Jak się okazuje, nie były to obietnice bez pokrycia. Miasto podjęło już działania mające na celu wznowienie ich działalności w Inowrocławiu.

- Obecnie zostały już zainicjowane działania związane ze znalezieniem odpowiednich lokali na prowadzenie tej działalności. Planowane jest także wykorzystanie lokali będących w zasobach miasta w celu reaktywacji tych placówek, które mają służyć integracji społecznej oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do miejsc, gdzie mogą rozwijać swoje zainteresowania, spotykać się i uczestniczyć w różnych formach aktywności społecznej i kulturalnej. Prezydent Arkadiusz Fajok planuje także realizować przywrócenie klubów osiedlowych poprzez samodzielne inicjatywy miasta - mówi nam Anna Kaszak z Urzędu Miasta w Inowrocławiu.

Czy jesteś za przywróceniem klubów osiedlowych?