Pieszym oddane zostaną do użytku dwa chodniki o łącznej długości blisko 200 metrów i szerokości 3 metrów z nawierzchni z kruszywa łamanego. Koszt wykonania inwestycji to 189 tys. zł. Prace powinny zostać zakończone do końca czerwca.