Podczas spotkania zostaną omówione takie zagadnienia jak m.in. kompleksowa opieka gerontologiczna i geriatryczna, technologie wspomagające jakość życia seniorów, a także bezpieczeństwo seniorów w programach ośrodków pomocy społecznej, służb, inspekcji i straży.

Celem forum jest zapoznanie się z aktualnymi wynikami badań z geriatrii, gerontologii, psychologii, polityki społecznej, polityk publicznych, prawa, inżynierii bezpieczeństwa i nauk o bezpieczeństwie, przedstawienie dobrych praktyk samorządów terytorialnych, przeprowadzenie dyskusji oraz zaprezentowanie wniosków i rekomendacji do opracowania zintegrowanego systemu bezpieczeństwa seniorów.

W ramach wydarzenia w godz. 10.00-13.00 na parkingu w rejonie ul. Kilińskiego 16 odbędzie się pokaz sprzętu, zaprezentowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendę Powiatowej Policji, Straż Miejską oraz Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.