Głosami radnych koalicji przegłosowano projekt uchwały zaproponowany przez przewodniczącego rady, Marka Knopa. Wynagrodzenie starosty pozostanie na takim samym poziomie, jak w poprzednich latach:

  • wynagrodzenie zasadnicze: 10 770 zł
  • dodatek funkcyjny: 3 450 zł
  • dodatek specjalny: 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
  • dodatek za wieloletnią pracę: 20% wynagrodzenia zasadniczego

Zdaniem inicjatora uchwały, Marka Knopa, proponowana wysokość wynagrodzenia została ustalona na podstawie wcześniejszej analizy wynagrodzeń włodarzy gmin w powiecie inowrocławskim. Drugim argumentem miała być wysoka ocena pracy starosty, która wynikała z protokołów komisji rewizyjnej w poprzedniej kadencji.

- Na wszystkich protokołach są bardzo wysokie oceny prac zarządu i pani starosty. Nie ma uwag do prac zarządu. Jeżeli chodzi o protokoły tej komisji, to jest to dla mnie bardzo ważne - mówił Marek Knop.

W dyskusji przed głosowaniem głos zabrał radny Adam Banaszak, który zwrócił uwagę przewodniczącemu, że w poprzedniej kadencji, ten krytykował zarząd powiatu.

- Jak ta propozycja ma się do wszystkich głosów sprzeciwu wobec funkcjonowania starostwa powiatowego w poprzedniej kadencji, wyrażanych wtedy przez pana. Wielokrotnie krytykował pan sposób funkcjonowania powiatu - powiedział radny Naszych Kujaw.

- Nie dopatruję się w moich wypowiedziach sprzeczności merytorycznej co do zasady finansowania, natomiast każdy z państwa będzie miał prawo wyrazić sprzeciw wobec tego, jak działa przewodniczący, czy starosta. O tym, czy to jest słuszne, czy nie, większościowo decyduje rada powiatu - odpowiedział przewodniczący rady.