Składowisko ma powstać na jednej z działek w Jaksicach w bliskim sąsiedztwie m.in. gospodarstwa agroturystycznego. 5 kwietnia w Urzędzie Gminy Inowrocław złożono oświadczenie z 675 podpisami mieszkańców, którzy wyrażają swój sprzeciw wobec tym zamiarom.

Na wielu ogrodzeniach na terenie Jaksic wywieszono banery ze “stanowczym NIE dla składowiska odpadów”. Jeszcze jedną formą tego sprzeciwu będzie sobotnia akcja zbierania śmieci. 6 kwietnia o godzinie 10 wszyscy zainteresowani spotkają się na parkingu przy świetlicy wiejskiej, gdzie rozpocznie się akcja sprzątania Jaksic.