Przedstawiamy szósty, przedostatni już materiał w ramach naszego przedwyborczego cyklu rozmów z kandydatami na prezydenta Inowrocławia, tym razem pytamy o inwestycje kolejowe. Nie są to zadania własne miejskiego samorządu, ale nie omijają one Inowrocławia, który - choć stracił w ostatnich latach na znaczeniu - wciąż jest ważnym punktem na kolejowej mapie kraju, zarówno pod względem przewozów pasażerskich, jak i towarowych. W dużej mierze od polityki rządu zależy, w jakim kierunku będzie on rozwijany.

Jak pisaliśmy niedawno, wśród planów PKP znajduje się dalsza modernizacja stacji na inowrocławskim Rąbinku. - Zbudowane zostaną tam dwa nowe perony oraz przejście pod torami z wyjściami na perony i z pochylniami ułatwiającymi dostęp do kolei dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Przebudowany zostanie układ torowy stacji, sieć trakcyjna wraz z zasilaniem oraz zmodernizowane będą urządzenia sterowania ruchem kolejowym - powiedział nam Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej jest na etapie pozyskiwania decyzji środowiskowych. Projekt znajduje się na liście rezerwowej do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, a procedowanie dalszych decyzji administracyjnych oraz realizacja robót budowlanych uzależnione są od zapewnienia środków finansowych. Podobnie jak cała modernizacja węzła, z zapowiadaną budową stacji "Uzdrowisko" oraz przebudową linii północ-południe z podniesieniem prędkości do 200 km/h. Warto dodać, że w obliczu rewizji planów dotyczących CPK, tutaj plany także mogą ulec jeszcze zmianom.

Z pewnością inwestycje wykraczają poza pięcioletni okres kolejnej kadencji samorządu, ale postanowiliśmy zapytać kandydatów także o te długofalowe przedsięwzięcia.

Pytamy więc: W jaki sposób Inowrocław powinien wykorzystać planowane przez PKP na najbliższe lata
inwestycje kolejowe?

fajok
Arkadiusz Fajok
KWW ARKADIUSZA FAJOKA ŁĄCZY NAS INOWROCŁAW

lat 44, Inowrocław
Nie należy do partii politycznej

Budowanie stref gospodarczych, współpraca z gminami i rozwój inwestycji to priorytety, dla których inwestycje kolejowe są bardzo istotne. Dzięki temu Inowrocław stanie się miastem bardziej dostępnym. To jest szansa na przyciągnięcie inwestorów do Inowrocławia, którzy będą mieli dostęp do pracowników również spoza miasta. Przyciągnięcie inwestorów spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy. Trzeba to wykorzystać zwłaszcza ze względu na słaba komunikację drogową naszego miasta z większymi aglomeracjami. Ponadto potencjalni inwestorzy będą mogli oprzeć swoje działalności również na transporcie kolejowym. W połączeniu z proponowaną przez mnie bezpłatną komunikacją może stać się to zachętą dla potencjalnych pracowników spoza Inowrocławia, a także turystów chcących odwiedzić nasze miasto i okolice. Budowa stacji Uzdrowisko i Rąbinek także poprawi bezpośrednią dostępność do różnych miejsc w naszym mieście.

Arkadiusz Fajok

koman
Ewa Koman
KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA INOWROCŁAWIA

lat 45, Inowrocław
Nie należy do partii politycznej

Moje dotychczasowe doświadczenia ze współpracy samorządu z PKP każą ostrożnie odnosić się do szumnych zapowiedzi, które często zostają wyłącznie hasłami. Zbyt dobrze pamiętam ile sił i czasu zajęło nam doprowadzenie do samego rozpoczęcia remontu dworca. A i tak, do dziś nie spełnia on wszystkich wymogów dostępności. Więc pierwszoplanowymi zadaniami w zakresie współpracy z PKP będzie dokończenie modernizacji dworca oraz rozpoczęcie prac nad powstaniem portu intermodalnego - z myślą o przedsiębiorcach, którzy prowadzą działalność w Inowrocławiu, w szczególności w sąsiadującej z węzłem kolejowym Strefą Gospodarczą. Należy także sukcesywnie działać na rzecz przeniesienia połączeń dalekobieżnych do naszego dworca, a nie mnożyć rozwiązania odległe od realiów ekonomicznych.

Ewa Koman

kownacki
Bartosz Kownacki
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

lat 44, Janki
Członek partii politycznej: PiS

Wraz z modernizacją węzła i podniesieniem prędkości pociągów, miasto może stać się atrakcyjnym węzłem komunikacyjnym, przyciągającym zarówno mieszkańców, jak i turystów. Budowa nowych stacji, takich jak Uzdrowisko i Rąbinek, otworzy nowe możliwości komunikacyjne i rozwojowe dla okolicznych obszarów, wspierając jednocześnie rozwój gospodarczy i turystyczny. Inowrocław powinien aktywnie współpracować z PKP oraz innymi interesariuszami, takimi jak lokalne przedsiębiorstwa i organizacje społeczne, w celu efektywnego wykorzystania nowej infrastruktury kolejowej dla dobra miasta i jego mieszkańców. Inowrocław rzeczywiście musi mieć markę miasta uzdrowiskowego, a wykorzystując takie połączenia łatwiej można ściągać turystów z wszystkich części Polski. Wraz z rozbudową węzła kolejowego musi iść budowa wizerunku miasta i świadomości, że Inowrocław jest miastem uzrowiskowym.

Bartosz Kownacki

slabinski
Marek Słabiński
KWW MARKA SŁABIŃSKIEGO

lat 65, Inowrocław
Nie należy do partii politycznej

W najbliższym czasie najważniejszym zadaniem i wyzwaniem związanym z modernizacją linii nr 131 i 353 będzie wybudowanie terminalu intermodalnego na naszym węźle kolejowym PKP. Będzie on szansą rozwojową dla naszego miasta. Na terenie portu może powstać 345 dobrze płatnych miejsc pracy. Dodatkowo w otoczeniu terminalu powstanie ok. 600 miejsc pracy - zaplecze warsztatowe, hotelowe, restauracyjne i logistyczne. Warto zaznaczyć, że budowa suchego portu intermodalnego w Inowrocławiu wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa do roku 2030 co daje tej jakże potrzebnej inwestycji możliwość finansowania ze środków krajowych i europejskich. Byłby to największy terminal kolejowy w północnej Polsce, pod który mógłby podlegać port rzeczny zlokalizowany w przyszłości na pograniczu Bydgoszczy i Solca Kuj. Kontenery rozładowane w tym porcie rzecznym zostałyby przetransportowane do Inowrocławia, który odgrywałby rolę hubu. Będzie znaczącym czynnikiem rozwojowym nie tylko miasta, ale doskonale wpisze się w politykę gospodarczą UE.

Marek Słabiński

piniewski
Wojciech Piniewski
KKW KOALICJA OBYWATELSKA

lat 64, Inowrocław
Członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP

Nie bez powodu mini dworzec Rąbinek zajmuje wysokie miejsce w „20 konkretach Piniewskiego”. Będę dążyć do tego, aby inowrocławianie, którzy podróżują np. w kierunku Warszawy w godnych i komfortowych warunkach korzystali z tego miejsca. Trzeba zadbać także o tych, którzy przyjeżdżają do naszego miasta i widok stacji Rąbinek wita ich w Inowrocławiu. Wystąpię do PKP o pilne rozmowy w sprawie niezbędnej inwestycji. Równie ważna, jak szybkie i punktualne połączenia kolejowe, jest rozbudowa i modernizacja obecnych dróg krajowych 15 i 25. Tylko przy potężnym wsparciu Rządu RP i środków unijnych będzie to możliwe do zrealizowania. Będę o to zabiegać.

Wojciech Piniewski

Od kandydata KWW Janusz Misterski nie otrzymaliśmy potwierdzenia udziału w cyklu #IdziemyNaWybory.

Kandydaci udzielali odpowiedzi na przesłane pytania w tym samym czasie, przy czym redakcja mogła po ich otrzymaniu jeszcze poprosić o ich doprecyzowanie lub uaktualnienie z uwagi na dynamikę okresu przedwyborczego.

wybory2024