Powiat Inowrocławski planuje kilka inwestycji drogowych. Blisko 6 mln zł ma kosztować przebudowa drogi powiatowej Orłowo-Latkowo, z czego prawie 3 mln 600 tys. stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg. Rozbudowa drogi powiatowej Nowa Wieś Wielka-Pęchowo pochłonie z kolei 8 mln 600 tys. zł, z czego dofinansowanie rządowe to 5 mln 200 tys. zł.

Z budżetu powiatu sfinansowane zostaną inwestycje związane z ochroną środowiska: wymiana oświetlenia na energooszczędne w I LO, II LO i Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku starostwa przy ul. Mątewskiej na łączną kwotę blisko 980 tys. zł.

Remonty i naprawa przełomów na drogach powiatowych kosztować będą ponad 3 mln zł. 80 tys. zł przeznaczonych zostanie na dokumentację projektową budowy chodnika w Kijewie. 605 tysięcy trafi do Zarządu Dróg Powiatowych na zakup samochodu ciężarowego – wywrotki, kosiarki bijakowej, myjki ciśnieniowej i dużej przyczepy rolniczej. Zaplanowano także dotację celową dla szpitala powiatowego na zakup sprzętu i aparatury medycznej w kwocie 300 tys. zł