W ramach przebudowy przejść dla pieszych wymienione zostaną krawężniki i położona nowa nawierzchnia z kostki betonowej. Wykonane zostanie doświetlenie przejść dla pieszych nowoczesnymi, energooszczędnymi lampami LED-owymi oraz uporządkowane zostaną tereny zielone w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót, z kolei w zatoce autobusowej zostanie wymieniona nawierzchnia. Prace pochłoną 276 tys. zł, z czego blisko połowę tej kwoty miasto otrzymało ze środków "Rządowego funduszu rozwoju dróg".