W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki i starosta Wiesława Pawłowska podpisali Porozumienie Terytorialne Obszarów Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Inowrocławskiego. W wydarzeniu brali też udział przedstawiciele gmin z terenu powiatu, a także Joanna Kuchta, naczelnik Wydziału Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich.

W ramach alokacji dla OPPT w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 realizowanych będzie wiele projektów. Powiat Inowrocławski jest Liderem OPPT powiatu inowrocławskiego, natomiast partnerami gminy: Kruszwica, Janikowo, Pakość, Gniewkowo, Złotniki Kujawskie i Dąbrowa Biskupia.

Alokacja przeznaczona dla OPPT Powiatu Inowrocławskiego to ponad 14 mln euro, z czego środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) to nieco ponad 12 mln euro, natomiast środki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) to około 2 mln euro.

- Podpisanie tego porozumienia daje nam możliwość jako liderowi oraz gminom jako partnerom, aplikowania o środki europejskie w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 w celu realizacji wielu ważnych dla mieszkańców zadań. Powiat Inowrocławski planuje m.in.: budowę ścieżki rowerowej na odcinku Krusza Duchowna – Janikowo, kompleksową modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej, programy edukacyjne "Twoja wiedza – Twoja przyszłość IV" i "Zostań Omnibusem IV" czy wzmocnienie ambulatoryjnej opieki kardiologicznej oraz ginekologiczno-położniczej. Zrealizowanie tych inwestycji realnie poprawi jakość życia naszych mieszkańców – powiedziała Wiesława Pawłowska.

W ramach przyznanej alokacji będzie realizowanych w sumie 47 projektów z zakresu kształcenia ogólnego, przedszkolnego, zawodowego, infrastruktury rowerowej, kompleksowej modernizacji energetycznej, sieci wodociągowej, ciepłowniczej, oświetlenia ulicznego, odnowy przestrzeni publicznych, kultury i turystyki.

Projekty gmin to m.in.: budowa sieci ścieżek rowerowych, rewitalizacja terenów rekreacyjnych, termomodernizacja budynków Zakładu Gospodarki Komunalnej i inteligenta sieć wodociągowa w Gminie Złotniki Kujawskie. Pakość stawia na rozbudowę sieci ścieżek pieszo-rowerowych i sieci wodociągowej oraz modernizację Ośrodka Kultury i Turystyki. Kruszwica planuje budowę ścieżek pieszo–rowerowych, rozbudowę drogi wojewódzkiej Tupadły-Kobylniki w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego, modernizację energetyczną budynków mieszkalnych i budynków publicznych na terenie tej gminy, wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego Kruszwicy poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej wokół jeziora Gopło i odnowę przestrzeni miejskich.

Gmina Janikowo zamierza zbudować ścieżkę rowerową, zmodernizować ciepłociąg, wybudować inteligentną sieć wodociągową. Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych, modernizacja energetyczna zabudowy komunalnej starej części miasta, remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Skalmierowicach, wymiana zintegrowanej sieci ciepłowniczej na terenie miasta, wymiana indywidualnych źródeł ciepła w zasobie komunalnym i modernizacja oświetlenia ulicznego to z kolei plany Gniewkowa. W gminie Dąbrowa Biskupia powstanie instalacja systemu pomiaru zużycia wody na sieci wodociągowej, a środki przeznaczone będą też na wychowanie przedszkolne, wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli. Gmina postawi też na rozwój turystyki na terenie gminy.

BG7A1488