Odznaczenie zostało wręczone przez wicewojewodę wielkopolskiego Anetę Niestrawską oraz senatora Leszka Galembę wczoraj podczas uroczystej Akademii Górniczej w Kopalni Soli Kłodawa.