Jubileuszowe uroczystości na Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych WSG w Inowrocławiu rozpoczną się 28 września o godzinie 17 w auli uczelni przy ul. Poznańskiej 43. W programie znajdą się tradycyjnie m.in. wystąpienia władz, immatrykulacja, Gaudeamus igitur oraz wykład inauguracyjny "Zmieniający się świat". Wygłosi go dr Krystian Jędrzejczak. W październiku na uczelni ruszy także III edycja Inowrocławskiego Uniwersytetu Dziecięcego.