Powiat otrzymał 350 tysięcy złotych z programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z myślą m.in. o zakupie sprzętu dla szkół ponadpodstawowych, zwiększenie cyberbezpieczestwa oraz upowszechnienie wykorzystania chmury obliczeniowej przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu. Blisko jedną trzecią tej kwoty pochłonęły laptopy, które trafią do trzech szkół: Zespołu Szkół Chemiczno-Elektronicznych, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Logistycznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu.

W ramach projektu zakupiono także tzw. usługi chmurowe. To subskrypcja umożliwiająca zorganizowanie zdalnej wizyty oraz skuteczną obsługę obywateli i przedsiębiorców w trybie online.

- Usługa umożliwi uruchomienie wirtualnego biura obsługi klienta łączącego możliwość e-rejestracji z wideorozmową. Rozwiązanie zapewni prostą oraz bezpieczną komunikację audio-wideo z klientem - wyjaśnia Joanna Kuchta, naczelnik Wydziału Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego.

Zakupiono już laptop i słuchawki oraz mikrofon umożliwiające prowadzenie wideorozmów na potrzeby stanowiska do zdalnej obsługi w Wydziale Architektury, Budownictwa i Realizacji Inwestycji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.