Nowe elewacje otrzymają kamienice przy ul. Dworcowej 34 i 67, Studziennej 5, Rynek 16 i Toruńskiej 19. Pieniądze zostaną przeznaczone ponadto na odnowienie i uzupełnienie okładzin architektonicznych w kościele pw. św. Krzyża oraz na prace konserwatorskie w kościele pw. Opatrzności Bożej.

W ubiegłym roku Rada Miejska zdecydowała o wprowadzeniu nowych zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Od tamtej pory o pieniądze mogą starać się nie tylko właściciele obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Pieniądze można otrzymać również na obiekty w gminnej ewidencji zabytków. W 2018 roku z tej możliwości skorzystało ośmiu wnioskodawców. Wyremontowano m.in. kamienice przy ul. Dworcowej, Św. Ducha i na Rynku.