Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas od IV do VIII szkół podstawowych z terenu powiatu inowrocławskiego. Jego podstawowym celem jest edukacja w zakresie podnoszenia świadomości, że warto wspólnie dbać o bezpieczeństwo, ale i zapoznanie się z policyjnym narzędziem, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Konkurs polega na wybraniu jednego - z dostępnych w katalogu zagrożeń mapy - zagrożenia, które uczeń uzna za istotne dla poprawy bezpieczeństwa i zaprezentowaniu go na swojej pracy na papierze formatu A3. Ta z kolei może zostać wykonana w dowolnej formie plastycznej - kredkami, pisakami, farbami, kolaż, który jest techniką polegającą na stworzeniu kompozycji z różnych materiałów, np. gazet, tkaniny, fotografii, nawet drobnych przedmiotów codziennego użytku itp. W pracy można także przedstawić swój pomysł na to, jak przeciwdziałać tym zagrożeniom i jak je usuwać.

- Każdą pracę należy zaopatrzyć w prawym dolnym rogu pseudonimem autora. Na jej odwrocie należy dołączyć zaklejoną kopertę z pseudonimem autora, w której powinny się znaleźć dane autora: imię, nazwisko, wiek, klasa i nazwa szkoły oraz nazwisko i telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna. Jest to niezbędne dla celów organizacyjnych finału konkursu oraz zaproszenia laureatów wraz z rodzicami na uroczyste wręczenie nagród. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane - informują organizatorzy.

Konkurs trwa od 20 maja do 12 sierpnia. Prace należy przynosić lub nadsyłać na adres: Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu ul. Toruńska 13-15, 88-100 Inowrocław z dopiskiem "Konkurs plastyczny - KMZB". Finał konkursu odbędzie się we wrześniu tego roku. Więcej szczegółów znajdziecie tutaj.