Statut Miejskiej Rady Seniorów musiał zostać zmieniony przez zmianę kadencyjności Rady Miejskiej. Do tej pory kadencja tej pierwszej trwała cztery lata i pokrywała się z działalnością miejskich radnych. W ubiegłym roku nastąpiły zmiany, a kadencja Rady Miejskiej trwa teraz o rok dłużej.

- W związku z tym należało dostosować statut do obecnie obowiązujących przepisów prawnych. W związku z wciąż rosnącą aktywnością środowisk senioralnych - czy to Uniwersytetu Trzeciego Wieku czy klubów seniora i organizacji pozarządowych proponujemy także roszerzenie rady. Dotychczas zasiadało w niej dziewięć osób, a proponujemy zwiększenie składu do jedenastu - powiedział podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej Karol Legumina, pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i młodzieżą.

Inowrocławscy radni przyjęli uchwałę. To oznacza, że Miejska Rada Seniorów będzie działała pięć lat i zwiększy się liczba jej członków.