- Zainteresowanie konkursami było jak zwykle bardzo duże, co cieszy organizatorów. "Kaspry” promują osiągnięcia uczniów, ich nauczycieli i szkół, a także umożliwiają wyłonienie najlepszych biologów, polonistów, chemików, matematyków, geografów anglistów, germanistów, historyków i wosowców wśród uczniów w regionie – informuje społeczność szkoły.

Oto lista poszczególnych konkursów i nauczycieli odpowiedzialnych za ich przygotowanie: Kasper Polonistyczny – zorganizowany przez Annę Wesołowską, Małgorzatę Hedeszyńską i Agnieszkę Zielińską, Kasper Biologiczny – Anna Pędzich-Kuszel i Joanna Konopka-Rydz, Kasper Matematyczny – Katarzyna Kwak, Aleksandra Grzegorska i Anna Kulpa, II Kasper Geograficzny – Ewa Nowicka i Jan Szczepański, Kasper Historyczno-Wosowski – Sławomir Drelich, Łukasz Wróbel i Maciej Wasielewski, Kasper DACH-Reise – Liliana Stefańska i Krystyna Pomarzyńska, Kasper Językowy "English is Easy" – Tomasza Dudek i Mirosława Husewa.

wsp_modul