Pieniądze pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który na podobne inwestycje w kilkunastu gminach Polski wyda ponad 200 mln złotych. Inowrocław na to zadanie zamierzał przeznaczyć blisko 15,3 mln złotych.

- Planuje się, że wydobyta woda termalna będzie wykorzystywana do celów ciepłowniczych. Najprawdopodobniej ciepło od wody termalnej będzie odbierane przy pomocy pomp ciepła. Pozyskane ciepło geotermalne będzie mogło być wykorzystywane w miejskiej sieci ciepłowniczej Miasta Inowrocław, we współpracy z istniejącą ciepłownią węglową, położoną w najbliższym sąsiedztwie planowanej lokalizacji otworu Inowrocław GT-1. Przewiduje się, że po schłodzeniu woda termalna będzie ponownie zatłaczana, za pomocą otworu chłonnego, do tej samej warstwy wodonośnej, z której została wydobyta - czytamy w dokumentacji przetargowej.

Otwór poszukiwawczo-rozpoznawczy do głębokości około 2 km ma zostać wykonany na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej w Inowrocławiu. Zadania podejmie się firma UOS Drilling S. A. z Warszawy. Do przetargu zgłosiły się łącznie dwa podmioty.

lokalizacja odwiertu: