Dyżurni Straży Miejskiej w okresie wiosennym bardzo często otrzymują zgłoszenia od mieszkańców dotyczące młodych zwierząt, najczęściej takie zgłoszenia dotyczą młodych ptaków. - Mieliśmy kilka zgłoszeń w sprawie na przykład dzikiej kaczki z młodymi kaczątkami, które szły "na spacer" przez miasto. Interweniowaliśmy w jednym przypadku, gdy kaczka z kaczątkami znalazły się na chodniku blisko jezdni w centrum miasta i stwarzały zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wówczas przy pomocy mieszkańców miasta w złapaniu kaczek, strażnicy przetransportowali kaczą rodzinkę do stawu w Parku Solankowym. Takie dzikie zwierzęta potrafią sobie same poradzić i najlepiej zostawić je w spokoju, jeśli nie potrzebują pomocy lub nie są ranne - informują municypalni.

Od początku marca tego roku do dzisiaj wpłynęły do Straży Miejskiej 203 zgłoszenia w sprawach zwierząt. Dotyczyły one oprócz psów, czy kotów m. in. młodych saren, gołębi, szpaka, dzikich kaczek, czy gęsi oraz wiewiórek. Jak już informowaliśmy, funkcjonariusze Straży Miejskiej włączyli się do akcji "Zostaw w krzakach tego zwierzaka". - Jest to projekt edukacyjno-promocyjny, którego celem jest dostarczanie informacji, które umożliwią edukację przyrodniczą w zakresie poznawania i postępowania z młodymi zwierzętami wybranych gatunków ptaków i ssaków. Strażnicy patrolujący tereny miasta podczas tego typu interwencji dotyczących dzikich zwierząt przekazują mieszkańcom specjalne ulotki informacyjne na temat postępowania z młodymi zwierzętami - dodają inowrocławscy strażnicy. Dodatkowo 26 maja w godzinach 10.00-14.00 w ramach tej akcji ma odbyć się gra terenowa w Parku Solankowym. Mogą wziąć w niej udział rodzice z dziećmi.