- W związku z koniecznością sfinalizowania obowiązku rejestrowego, podpisania umowy na udzielanie świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia ale także doposażenia poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej termin otwarcia naszej poradni ulegnie zmianie. Prawdopodobny termin otwarcia przypadnie po 1 maja - mówi nam dr n. med. i n. o zdr. Bartosz Jakub Myśliwiec, Naczelny Lekarz Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu.

Wkrótce opublikujemy listę personelu lekarskiego i pielęgniarskiego, na który pacjenci będą mogli składać deklaracje oraz zasady opieki koordynowanej. Powiat inowrocławski zabezpieczył na ten cel w budżecie 800 tys. zł. Kolejne 1,5 mln zł przekazał wojewoda kujawsko-pomorski.