13 marca ruszył nabór zgłoszeń w kujawsko-pomorskiem. Spośród wszystkich obiektów, które zgłoszą internauci, wybrany zostanie jeden. Organizatorzy podkreślają, że pod uwagę brane będą wyłącznie zabytki wpisane do rejestru zabytków i będące własnością publiczną.

W kolejnym etapie internauci będą wskazywać, w jaki sposób chcieliby nadać danemu obiektowi nową funkcję społeczną.

- W pierwszej edycji konkursu "Nasz Zabytek" przeprowadzonej w województwie kujawsko-pomorskim zwyciężył Zespół dworsko–parkowy w Kruszynie, który na co dzień jest siedzibą Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzięki remontowi budynku i zagospodarowaniu pomieszczeń w przyziemiu szkoły powstanie tam m.in.: Klub Młodego Twórcy, Harcówka, Centrum Wolontariatu, Siedziba lokalnych stowarzyszeń – Koła Gospodyń Wiejskich w Kruszynie, Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Dobry Start”, OSP, Rady Rodziców SP Kruszyn - informuje organizator.

Wszystkie szczegóły i regulamin konkursu dostępne są tutaj.

NZ2_fb_1200x900_2