Pierwsza, to obchodzona jako Dzień Myśli Braterskiej kolejna, 166. rocznica urodzin założyciela skautingu - Roberta Baden-Powella.

22 lutego na całym świecie skautki i skauci, w tym polscy harcerze, świętują dzień, w którym przypominając sobie postać założyciela swojego ruchu, szczególnie mocno koncentrują się na łączących ich więzach przyjaźni.

Drugą okazją do wspólnego biwaku inowrocławskiego ZHR było przypadające 23 lutego liturgiczne wspomnienie i jednoczenie rocznica męczeńskiej śmierci w obozie w Dachau bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego - Patrona Harcerzy Polskich.

Ideą biwaku było więc z jednej strony wspólne przeżycie przygody i zacieśnienie wzajemnych relacji, a z drugiej - poznawanie ks. phm. Frelichowskiego i zmierzenie się z jego postawą służby drugiemu człowiekowi.

W programie wspólnego sobotnio-niedzielnego czasu znalazły się gry w terenie i tradycyjny kominek, a także oglądanie filmu "Harcerz nr 1" o Andrzeju Małkowskim, który przeszczepił myśl wychowawczą Roberta Baden-Powella na ziemie polskie. - Punktem kulminacyjnym biwaku było wieczorne czuwanie modlitewne przy relikwiach bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Bazylice Imienia NMP – informuje nas pwd. Martyna Szczypecka – komendantka biwaku "Wicek”.