O Papuszy, utalentowanej polskiej poetce romskiego pochodzenia, jej życiu, o konflikcie ortodoksyjnej tradycji z wolnością artystycznej wypowiedzi i o twórczości, która na zawsze wpisała się w dziedzictwo kulturowe polskiej i romskiej literatury, opowie dr Katarzyna Podczaska, związana z Kujawami autorka wielu książek o historii, sztuce i folklorze naszego regionu. Wstęp wolny.