- Prosimy o wypełnienie i podpisanie wniosku przez rodzica lub opiekuna prawnego. Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Inowrocław osobiście lub przesyłając pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław - informują urzędnicy.

Czas na złożenie wniosku to 2 miesiące od dnia narodzin dziecka. Więcej informacji można uzyskać pod numerem 52 355 58 68 lub mailowo: aleksandra.bloch@gminainowroclaw.eu. Kocyki w kujawski wzór, z emblematem: tu mieszkam Gmina Inowrocław, zostały uszyte przez Centrum Integracji Społecznej w Łojewie.