Jak informują urzędnicy, wojewoda dopiero 30 kwietnia wydał decyzję (a 6 maja opublikował ją w formie obwieszczenia) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych w związku z budową tunelu łączącego dworzec PKP z ul. Magazynową i parkingu przy tej ulicy.

- Wykonawca od listopada ubiegłego roku nie mógł uzyskać wymaganej zgody. Wojewoda wielokrotnie przedłużał termin wydania decyzji posługując się argumentem "konieczności wykonania dodatkowej analizy zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego". Decyzja będzie ważna po 14 dniach od opublikowania przez wojewodę niniejszej decyzji, czyli 20 maja br.Natomiast do 15 maja br. przyjmowane są wnioski o zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. Taki wniosek zobowiązany jest złożyć wykonawca, w związku z zamknięciem torów, podczas prac nad budową tunelu. Dodatkowo, każdy dzień wyłączeniu torów kolejowych z użytkowania jest płatny - informuje Adriana Herrmann, rzecznik Urzędu Miasta.

Rozpoczęcie inwestycji związanej z budową tunelu i parkingu przy ul. Magazynowej uległo przesunięciu przynajmniej do końca 2019 roku - przyznaje ratusz.