Dzięki akredytacji każdego roku wielu uczniów "Konopy” będzie odwiedzać zaprzyjaźnione szkoły z różnych krajów Europy. - Napisany przez nas wniosek o udział w programie został wysoko oceniony. Na 456 placówek z całej Polski tylko 208 otrzymało akredytację. Radość z sukcesu jest tym większa, że nasz wniosek w ocenie merytorycznej uplasował się, według oceny punktowej, na 12. miejscu. Cieszymy się, że nasze zaangażowanie w podjęte działania i współpracę międzynarodową, przyniosło wymierny efekt – czytamy na fanpage’u "Konopy”.

Uczniowie będą pogłębiać wiedzę z zakresu ekologii, zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz ekologicznych środkach transportu. Uczniowie "Konopy” będą podnosili swoje kompetencje w zakresie komunikacji zarówno z języka angielskiego, jak i hiszpańskiego. Również kadra pedagogiczna będzie podnosić swoje kompetencje cyfrowe, językowe, a także w zakresie innowacyjnych metod nauczania, aby zapewnić uczniom jak najwyższy poziom nauczania i przygotowania zarówno do matury, jak i dorosłego życia. Koordynatorem programu jest mgr Joanna Muszalska - nauczyciel języka angielskiego i języka hiszpańskiego.

wsp_modul