- Projekt "Akrywna mama, aktywny tata" obejmuje całe województwo kujawsko-pomorskie. Przystąpiły do niego m.in. Grudziądz, Toruń oraz powiat inowrocławski. Jego głównym celem jest pomoc rodzicom, którzy sprawują opiekę nad dziećmi do trzeciego roku życia w powrocie na rynek pracy. Istnieje możliwość dofinansowania opieki w żłobkach czy klubach dziecięcych oraz dofinansowanie zatrudnienia niani i opiekuna dziennego - mówi Rafał Walter, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, które realizuje projekt.

Przez najbliższe 12 miesięcy dotację może otrzymać około 50 osób. PCPR będzie starać się jednak o dodatkowe środki, aby z programu mogli skorzystać kolejni zainteresowani rodzice.

Projekt skierowany jest do osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim) oraz osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3.

- Wprowadzono kryteria, które obowiązują w całym województwie. Jeżeli ktoś jest osobą samotnie wychowującą dziecko otrzyma 10 punktów, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy, korzystający z pomocy społecznej - 5 punktów, kryterium dodatkowym może być też wykaznie, że współmałżonek także jest osobom pracującą - dodaje Rafał Walter.

I etap rekrutacji potrwa od 6 do 13 maja 2019 r. Wnioski przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17, pok. nr 017, w godzinach: 7.30-14.00. Kontakt pod nr tel: 52 35 92 228.

amama