W opublikowanych właśnie statystykach za 2022 rok czytamy, że strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu wyjeżdżali 451 razy do pożarów oraz 1 982 razy do miejscowych zagrożeń. Do tych drugich zaliczają się wyjazdy do m.in. wypadków drogowych, usuwania skutków wichur, zabezpieczania uszkodzonych budynków, czy neutralizacji zanieczyszczeń środowiska, a także do pomocy lub zastępowania zespołów ratownictwa medycznego.

W 2022 r. strażacy 28 razy pomagali, a 49 razy zastępowali ratowników medycznych. To m.in. efekt problemów kadrowych z obsadzaniem zespołów ratownictwa medycznego w naszym powiecie. Jeszcze w 2015 i 2016 r. sytuacji ich zastępowania nie było wcale.

W działaniach ratowniczych, w których brali udział strażacy z KP PSP w Inowrocławiu w 2022 r. odnotowano 50 ofiar śmiertelnych, z czego 2 osoby poniosły śmierć w wyniku pożarów, a 48 w miejscowych zagrożeniach. Łącznie 5 strażaków zostało rannych, w tym 1 w wyniku pożaru.

Poniżej zestawienie liczby działań ochotniczych jednostek straży pożarnej w naszym powiecie w 2022 r. Pierwszy wykres zawiera jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a drugi te działające poza systemem.