Podjęta w ten sposób współpraca umożliwi uczniom mątewskiej placówki odbycie praktyk zawodowych w dziale kontroli jakości CIECH Soda Polska, a jednocześnie zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego w jednym z największych zakładów chemicznych w kraju. Ponadto absolwenci wyróżniający się bardzo dobrymi wynikami w nauce otrzymają możliwość podjęcia zatrudnienia na stanowiskach zbieżnych z ich profilem wykształcenia. Umowa patronacka zakłada również możliwość organizacji roboczych wizyt studyjnych uczniów w zakładach

Firma sfinansowała też zakup krzeseł do jednej ze szkolnych pracowni, a obecnie planuje - wspólnie z kierownictwm szkoły - stworzenie specjalnej, szkolnej "strefy odpoczynku" dla uczniów.

- Bliska współpraca z lokalnymi szkołami jest dla nas naturalną aktywnością, naszym wkładem w rozwój szkolnictwa w regionie, a także popularyzowaniem zawodów niezbędnych dla lokalnego rynku pracy i wzbogaceniem perspektyw młodych ludzi, dopiero planujących swoją ścieżkę zawodową. Ze swojej strony oferujemy możliwość zdobycia unikalnych umiejętności, a także praktycznego zaznajomienia się ze specyfiką pracy w międzynarodowej grupie chemicznej, oferującej atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz ciekawe możliwości rozwoju - mówi Tomasz Molenda, prezes zarządu CIECH Soda Polska.

Także CIECH Cargo oraz CIECH Serwis i Remonty - inne spółki Grupy CIECH działające w regionie - aktywnie współpracują z lokalnymi szkołami średnimi m.in. poprzez cykle spotkań edukacyjno-rozwojowych, tworzenie kreatywnej przestrzeni do nauki dla dzieci i młodzieży, a także programy praktyk oraz staży dla uczniów i absolwentów.

wsp_modul