Wojewódzka placówka z główną siedzibą w Toruniu ma być instytucją zajmującą się popularyzowaniem, edukowaniem i promowaniem innowacji oraz "kreowaniem mechanizmów wzmacniających rozwój, oparty na lokalnych wyróżnikach reprezentatywnych dla dziedzictwa kulturalno-edukacyjnego regionu ze szczególnym uwzględnieniem astronomii". Ma mieć też swoje oddziały we Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu. Każdy z nich ma jednak mieć inny charakter i działać niezależnie od siebie.

Nauka przez zabawę

- Miejsca te tworzyć będą swego rodzaju konstelacje, szczególnie ważne dla regionu, których cechami wspólnymi będzie dostęp do nowoczesnych, innowacyjnych instytucji oraz praktycznego przekazywania wiedzy i rozwijania pasji. Uczenie przez zabawę – to wyznaczony współcześnie przez specjalistów sposób na popularyzację wiedzy o świecie - czytamy w uzasadnieniu uchwały. To m.in. pokazy popularno-naukowe, zajęcia laboratoryjne, kultywowanie dorobku wybitnych postaci związanych z regionem, promocja nowych technologii, działalność wystawiennicza, promocyjna i wydawnicza.

Centrum będzie samorządową jednostką kultury, prowadzoną przez województwo kujawsko-pomorskie. Dyrektor ma mieć czterech zastępców, a każdy oddział radę programową, złożoną z 7-9 członków. Inowrocławska placówka będzie stworzona w specjalnie wybudowanym w tym celu budynku. Samorząd województwa szacuje, że budowa wszystkich trzech oddziałów w sumie pochłonie około 113 mln zł, a środki na ten cel mają zostać pozyskane z Unii Europejskiej. Na lata 2024-2025 planuje się dotację podmiotową dla instytucji w wysokości 2 mln zł rocznie, a od 2026 roku - 3 mln zł.

Prawdopodobna lokalizacja? Rąbin

Nie ogłoszono jeszcze miejsca, w jakim powstać ma centrum "Energia Inowrocławia", ale pewne światło na lokalizację rzuca wypowiedź przewodniczącego rady miejskiej z sierpniowej sesji, który przy okazji nadania nazwy skwerowi Jarosława Brejzy zdradził, że miejsce to, w rejonie ul. Prymasa Józefa Glempa, najprawdopodobniej zmieni w niedalekiej przyszłości charakter na edukacyjno-kulturalny.

skwer
fot. Photofly.pl