Miasto w pierwszej transzy zamówiło 600 ton, a w drugiej domówiono 400 ton węgla. Na ten moment dostarczono 533 tony tego paliwa do inowrocławian. Do końca roku rozdysponowane zostanie pozostałe zapotrzebowanie, według umówionych terminów.

Zgodnie z decyzją prezydenta Ryszarda Brejzy, miasto od stycznia 2023 r. będzie realizowało II etap sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie. - Procedura, która sprawdziła się do tej pory, będzie kontynuowana, jednak niezbędne będzie złożenie nowego wniosku - informuje Urząd Miasta.

Podobnie, jak przy pierwszym etapie sprzedaży, wzór wniosku będzie można pobrać w przyszłym tygodniu osobiście lub elektronicznie (druk dostępny będzie na: www.bip.inowroclaw.pl oraz na stronie www.inowroclaw.pl).

Wniosek będzie można złożyć od 2 stycznia 2023 r.:

  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, przy ul. Świętego Ducha 90,
  • w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia, przy al. Ratuszowej 36,
  • w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta Inowrocławia, przy al. Sienkiewicza 1,
  • w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia, przy ul. Wawrzyniaka 33,
  • elektronicznie: poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP lub wysyłając wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: urzad@inowroclaw.pl.

Urzędnicy przypominają, że zgodnie ze zmienionymi przepisami każdemu uprawnionemu przysługuje możliwość zakupu węgla w cenie preferencyjnej w łącznej ilości 3 ton w sezonie grzewczym 2022/2023. Niewykorzystany limit 1,5 tony pierwsszego etapu sprzedaży do 31 grudnia br. będzie można wykorzystać w drugim etapie sprzedaży po 1 stycznia 2023 r.