- Z uznaniem odnoszę się do wieloletniej, pełnej zaangażowania działalności oraz twórczych dokonań i wielu sukcesów. Życzę kolejnych równie owocnych lat działalności oraz satysfakcji z obcowania ze sztuką i dawania radości miłośnikom chóralnego śpiewu. Nie tylko przyjaźń, ale także radość tworzenia i możliwość realizacji pięknej pasji znaleźli w Chórze Kameralnym Pro Arte jego członkowie. To ludzie o wrażliwym sercu, którzy od lat troszczą się o kontynuowanie muzycznych korzeni kultury polskiej i europejskiej – czytamy w liście starosty Wiesławy Pawłowskiej do kierownictwa chóru.

W czasie uroczystości wręczono nagrody dla dyrygentek prof. dr hab. Moniki Wilkiewicz i dr. hab. Grażyny Wolter-Kaźmierczak. Potem miał miejsce koncert, w którym Chórowi Kameralnemu Pro Arte towarzyszyli grający na fortepianie Dariusz Jaskrowski i Marcin Kopczyński.

W obchodach uczestniczyli przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji kulturalnych i mieszkańcy – miłośnicy muzyki.