Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu mimo zbliżającego się końca roku kalendarzowego cały czas ma do zaproponowania bogatą ofertę szkoleń zawodowych.

W chwili obecnej prowadzony jest nabór na szkolenie zawodowe "Doradca klienta". Szkolenie to jest całkowicie bezpłatne i skierowane do osób po 30. roku życia, które pracują, ale ich wynagrodzenie miesięczne nie przekracza minimalnej krajowej. Uczestnicy po ukończonym szkoleniu otrzymają zaświadczenie o odbytym szkoleniu, catering podczas zajęć, zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium szkoleniowe.

Osoby, które chcą zmienić lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe mogą skorzystać również z takich szkoleń jak: prowadzenie obsługi biura oraz projektowanie grafiki komputerowej. W szkoleniach mogą uczestniczyć osoby pracujące, bezrobotne, bierne zawodowo oraz uczące się. Szkolenia te również są całkowicie bezpłatne i kończą się egzaminem, po którego zdaniu uczestnik otrzymuje certyfikat jakości VCC. Uczestnikom podczas zajęć przysługuje catering oraz zwrot kosztów dojazdu.

Szeroką ofertę posiada również działający przy fundacji Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, który zaprasza do zapisów na studia podyplomowe. ODN w swojej ofercie posiada ponad 64 kierunki studiów, w tym 52 kierunki pedagogiczne. Zajęcia odbywają się hybrydowo, głównie online. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest partnerem Wyższej Szkoły nauk Pedagogicznych z Warszawy.

Fundacja przypomina również, że w dalszym ciągu trwa nabór do udziału w projekcie "Postaw na własny biznes", w ramach którego osoby, które nie pracują i nie uczą się, w wieku do 29. roku życia mogą ubiegać się o dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Zainteresowane osoby mogą kontaktować się pod numerem telefonu: 694 980 368, mailowo: szkolenia@ekspert-kujawy.pl, bądź osobiście w siedzibie inowrocławskiej fundacji przy ulicy Dubienka 2.