- Na uczestników projektu czekają zajęcia z profilaktyki zdrowotnej, epidemiologicznej oraz profilaktyki upadków. Seniorzy spotkają się z funkcjonariuszami policji, którzy wyczulą ich na zagrożenia, a także z pracownikami aresztu śledczego, którzy nauczą ich podstawowych zasad samoobrony. Będą treningi pamięci oraz zajęcia z zakresu aktywnego spędzania czasu. Wszystkie zajęcia realizowane są w siedzibie naszej Fundacji w Inowrocławiu - mówi Milena Czajkowska z fundacji.

Informacje i zapisy: Fundacja Ekspert-Kujawy, ul. Dubienka 2, parter, biuro nr 02.
Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu grantowego „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO”, Poddziałanie 9.3.2 RPKP.