Przypominamy, że 30 listopada br. upływa termin składania deklaracji dla osób uprawionych do obniżenia cen energii elektrycznej. Z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh mogą skorzystać: jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej.

Oświadczenie należy złożyć do swojego sprzedawcy energii i można je składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzw. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Pod tym linkiem czekają szczegółowe informacje.